Социални медии и социални мрежи

В последно време срещам все по-често спорове на тема какво са социални медии и какво е социална мрежа. Има ли наистина разлика между тях и защо трябва да я знаем? Споделям ви тази информация, за да сме една крачка по-напред в разбирането на дигиталната ера.

Социалните медии са средство за комуникация, при която хората създават, споделят и обменят информация и идеи във виртуалното пространство. Те са интернет сайтове, които се попълват със съдържание от самите потребители. Различават се от традиционните медии, тъй като журналистите и редакторите решават каква информация да бъде публикувана, а при социалните медии потребителят поема тяхната длъжност. Положителното при социалните медии е, че чрез тях хората обменят помежду си информация с голяма бързина, като споделят създадено от тях съдържание чрез различни канали (видео, звук, статии и др.). Те наподобяват на телевизията, вестниците и радиото, но в социалните медии можеш да участваш активно в един двустранен процес на взаимно обогатяване. А като допълнение – да коментираш, дискутираш, споделяш и оценяваш. Социалните медии по същество са категория от онлайн медиите, в която хората споделят и се свързват в мрежа спрямо своите интереси и мнения. Примери за социални медии са енциклопедията Wikipedia, енциклопедията на Google – Knol, Digg, Mixx, Stumble Upon, микроблогинг платформата Twitter, а в България са: Svejo.net, Dao.bg, Ping.bg, Edno23.com, Clix.bg и др.

Самите социални мрежи се разделят на: социални мрежи, блогове, микроблогове, видео сайтове, сайтве с букмарк. По своето същество социалните мрежи представляват уебсайтове или приложения, предназначени за общуване между хора с общи интереси, занимания, професия и т.н. Социални мрежи са услугите, които позволяват връзка с близки до дейността на определена компании и със сходни на нейните интереси публики. Обикновено те се състоят от поддържането на един профил и различни начини за взаимодействие с други потребители. Най-популярни са Facebook и LinkedIn. Комуникацията се осъществява чрез обмяна на клипове, линкове, идеи и опит. Социалните мрежи поставят фокуса върху по-лесното изграждане на социални връзки или социални отношения между хората като приятелства, бизнес, финанси, каузи, интереси, хобита и др. Те позволяват на потребителите да споделят идеи, активности, събития, интереси в рамките на техните индивидуални контакти в мрежата. Социалните мрежи са перфектен начин всеки един бизнес да стане по-социален

Google+ Comments