Промени в правилника за отдаване под наем на земеделски земи в България

Отскоро в България са въведени нови правила за отдаване под наем на земеделски земи, които целят да подобрят производството на местни плодове, зеленчуци и месо. Министерството на земеделието предлага промени в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи след изменения в закона, приети преди известно време. С новите регулации се…

Историята на наградата Букър

Наградата Букър – символ на превъзходство в литературата и вдъхновение за множество поколения писатели и читатели по света. Създадена през 1969 година, тази престижна награда е една от най-значимите в областта на англоезичната литература. Първите години Идеята за създаването на наградата възниква през 1968 година от издателите и агентите Томас Машър и Джон Саундърс. Наградата…

Какво е ROI (Return of investment)?

ROI (Return on Investment) е ключов финансов показател, който се използва за измерване на вероятната печалба от инвестиция спрямо нейната стойност. Той показва ефективността на инвестирани средства във всяка финансова дейност, като се изчислява съотношението на нетната печалба (или загуба) спрямо общите инвестирани средства. Формулата за изчисляване на ROI е: ROI= (Печалба от инвестицията−Стойност на…

Социалната интелигентност

Социалната интелигентност е сложно и многомерно понятие, което описва способността на индивида да разбира и управлява междуличностни взаимоотношения ефективно. Тази форма на интелигентност е фундаментална за успешната навигация в социалния свят, позволявайки на хората да се адаптират и да функционират в различни социални среди. В сърцевината на социалната интелигентност лежат емпатията, разбирането на социалните сигнали…

Защо батерията на вашия смартфон губи капацитет с времето?

С времето всеки собственик на смартфон забелязва, че животът на батерията на устройството се съкращава. Това не е случайно явление, а резултат от няколко ключови фактора, които влияят на капацитета и ефективността на батерията. Разбирането на тези фактори може да помогне на потребителите да оптимизират употребата на своите устройства и да удължат живота на техните…

Произходът на думата “Благодаря”

“Благодаря” произлиза от две думи: “благо”, което означава “добро”, “благополучие” или “благосъстояние” и “даря”, производна от “дар”, което означава “подарък” или “дарение”. Така, буквално преведено, “благодаря” би означавало. Един от най-често използваните изрази на благодарност в българския език е думата “благодаря”. Тази дума има интересен и дълбок исторически произход, който ни води обратно във времето,…