Социалната интелигентност

Социалната интелигентност е сложно и многомерно понятие, което описва способността на индивида да разбира и управлява междуличностни взаимоотношения ефективно. Тази форма на интелигентност е фундаментална за успешната навигация в социалния свят, позволявайки на хората да се адаптират и да функционират в различни социални среди. В сърцевината на социалната интелигентност лежат емпатията, разбирането на социалните сигнали…