Промени в правилника за отдаване под наем на земеделски земи в България

Отскоро в България са въведени нови правила за отдаване под наем на земеделски земи, които целят да подобрят производството на местни плодове, зеленчуци и месо. Министерството на земеделието предлага промени в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи след изменения в закона, приети преди известно време.

С новите регулации се открива възможността за участие в тръжни процедури на местни земеделски стопани, активни в сектори като зеленчукопроизводство, плодопроизводство и фуражна продукция, които са важни за храненето на животните и за биологичното земеделие. Освен това, в процедурите могат да участват и млади земеделски производители до 40 години, които досега не са работили в тези сектори.

Промените предвиждат и втора тръжна сесия за свободните площи, в която могат да участват всички земеделски стопани. Договорите за отдаване на земите ще бъдат дългосрочни, като след първата тръжна сесия договорите се сключват за площи, които са одобрени за подпомагане в предходната година, но не повече от 300 дка.

Сред другите значими промени е премахването на конкурсите за свободните земи от държавния поземлен фонд и въвеждането на публичност в процедурата за предоставяне на пасища и ливади, което гарантира по-справедливо разпределение на имотите между животновъдите. Така се улеснява и създаването на масиви за ползване по споразумение и се преодоляват проблемите със създаването на масиви, когато една трета от площите се разпределят служебно.

Тези промени се очаква да подобрят условията за земеделските производители и да насърчат производството на български аграрни продукти, което допринася за устойчивостта и развитието на местното земеделие.

Google+ Comments