Произходът на думата “Благодаря”

“Благодаря” произлиза от две думи: “благо”, което означава “добро”, “благополучие” или “благосъстояние” и “даря”, производна от “дар”, което означава “подарък” или “дарение”. Така, буквално преведено, “благодаря” би означавало. Един от най-често използваните изрази на благодарност в българския език е думата “благодаря”. Тази дума има интересен и дълбок исторически произход, който ни води обратно във времето,…