Начини на комуникация през годините

В момента в който хората започнали да живеят в по-големи градове и на по-големи разстояния, комуникацията помежду им започнала да се осъществява значително по-трудно. Първоначално глашатаите обикаляла по градовете и оповестявали нарежданията на краля. Личната комуникация се осъществявала чрез пощенски гълъби и писма, които пристигали дълго след тяхното изпращане. С течение на времето се появява телеграфът следва телефонът, електронната поща.

Всяко едно от тези изобретения е революционно за времето си и променя и улеснява начина на общуване и комуникация между хората. Днес, благодарение на Интернет и всички разнообразни апликации за чат, свързването с хората от всяка точка на света става лесно и без никакви усилия.

А можете ли да си представите да изпращате пощенски гълъб?

Google+ Comments