Тайните на мозъка

Може би от както малко повече се е развила науката в световен план, изследванията върху начина, по който функционира мозъкът на човек не са преставали. Все още това остава един от най-непонятните органи в човешкия организъм. Моториката, химичните и физични процеси, които се осъществяват в него. Самият факт, че той никога не в покой. Дори…

Новите канали за комуникация

Появата и налагането на употребата на глобалната мрежа беляза завинаги развитието на човечеството. С промяната на технологиите съвсем нормално се промениха и каналите за комуникация. Доскорошните телефонни и телеграфни контакти са напълно изместени от електронната поща и социалните мержи. Предимствата им са безспорни, но адаптацията на бизнеса към новите технологии е един дълъг и труден…