Новите канали за комуникация

Появата и налагането на употребата на глобалната мрежа беляза завинаги развитието на човечеството. С промяната на технологиите съвсем нормално се промениха и каналите за комуникация. Доскорошните телефонни и телеграфни контакти са напълно изместени от електронната поща и социалните мержи. Предимствата им са безспорни, но адаптацията на бизнеса към новите технологии е един дълъг и труден процес, който тече в момента. Малко са хората, които имат представа как да комуникират и налагат бранда си в интернет, а типичната българска черта, в която ние разбираме от всичко още повече усложнява вече заплетената ситуация  у нас. Допитването до професионалистите и съветването не е признак на слабост, но комунистическото възпитание на множество от работодателите им пречи да придадат съвремнен облик на компаниите. Дори когато някой млад и амбициозен служител се заеме с тази нелека задача се среща с голяма доза неразбиране и недоверие, както и с множество опити за отпор. А неразбирането на новите начини за комуникация водят след себе си много негативи за компаниите, които не са привикнали към съвремието.

Google+ Comments