Новите канали за комуникация

Появата и налагането на употребата на глобалната мрежа беляза завинаги развитието на човечеството. С промяната на технологиите съвсем нормално се промениха и каналите за комуникация. Доскорошните телефонни и телеграфни контакти са напълно изместени от електронната поща и социалните мержи. Предимствата им са безспорни, но адаптацията на бизнеса към новите технологии е един дълъг и труден…