Какви ще бъдат мобилните комуникации от пето поколение?

Днес за най, най технологии за мобилна връзка се смятат  LTE (Long Term Evolution) – мрежа от четвърто поколение 4G. Тя осигурява теоретична скорост на предаване на данните до 326 Мbit/s в посока от базовата станция към устройството на клиента. По оценка от април 2013 г. в света съществуват 156 търговски LTE мрежи в 67…