Какви ще бъдат мобилните комуникации от пето поколение?

petopokolenieДнес за най, най технологии за мобилна връзка се смятат  LTE (Long Term Evolution) – мрежа от четвърто поколение 4G. Тя осигурява теоретична скорост на предаване на данните до 326 Мbit/s в посока от базовата станция към устройството на клиента.

По оценка от април 2013 г. в света съществуват 156 търговски LTE мрежи в 67 страни. В края на годината се очаква обхванатите държави да станат почти 90, а мрежите от четвърто поколение – 245.

И въпреки че тази технология е доволно нова, вече се мисли и се проектира следващият етап – 5G, – обещаващ десетки пъти по-бърз трафик.

Специалистите от “Самсунг” дори вече изпитват различно оборудване за новите реалности.

За високоскоростно предаване на данни те предлагат да се използва милиметровият диапазон на радиовълните с честота от 3 до 300 ГХц. По оценка на специалистите от електронния гигант регулаторите могат да позволят използването на радиочестотния спектър до 100 ГХц. Теоретически мобилните връзки от следващото десетилетие ще позволят да се предава информация със скорост до 10 Gbit/s, което няма как да не удовлетвори съвременните потребности.

За предимства на милиметровия диапазон се смятат изключително високата пропускателна способност на комуникационните канали и квазиоптичната форма на вълната на излъчване, при която липсва интерференция и свързаните с нея смущения.

Въпреки това прилагането на новия метод има някои недостатъци. Проблемът е в това, че тези сигнали губят енергия при предаване на дълги разстояния.

В Самсунг предлагат трудностите да бъдат избегнати, като се използва специализиран масив от антени. Компанията вече е разработила прототип на електронна система с 64 антени, свързани с веригата за обработката на сигнали. Този приемо-предавател е в състояние да генерира сигнал с ширина 10 градуса с динамично изменение на направлението на предаването.

Експериментите са показали, че системата позволява да се обменят данни със скорост, по-висока от 1Gbit/s между двама получатели, като разстоянието в този случай е приблизително 2 км по права линия на погледа.

Очаква се търговското използване на мобилни мрежи от пето поколение ще започне през 2020 година.

 

Google+ Comments