Комуникиращото животно

Всички сме чували, че хората сме социални животни. Това означава, че съществуването ни е тясно обвързано с това да сме част от дадена социална общност и група и да можем да разчитаме на тяхната подкрепа и защита. За мен, хората сме комуникиращи животни. Защото само на базата на тези си умения ще успеем да станем…