Комуникиращото животно

Всички сме чували, че хората сме социални животни. Това означава, че съществуването ни е тясно обвързано с това да сме част от дадена социална общност и група и да можем да разчитаме на тяхната подкрепа и защита.

За мен, хората сме комуникиращи животни. Защото само на базата на тези си умения ще успеем да станем част от дадена общност или група. Независимо, че се раждаме в определи общества, само на базата на комуникационните си умения можем да се сприятелим, да създадем дълготрайни партньорски отношения, да завоюваме позиции на работното си място и дори да си намерим такава.

В днешната действителност, комуникираме непрестанно. И то не само вербално, но и посредством много други методи – онлайн чатове, социални медии, споделяне на снимки, видео, гласови съобщения и прочие.

В днешно време ако лишиш някой човек от възможността да общува с приятелите и своята социална общност, като му отнемеш телефона например, сигурно ще се почувства откъснат от света.

Направете си експеримент и не си проверявайте телефона цял ден. Не пишете, те търсете информация, не разглеждайте социалните мрежи. А сега споделете усещането в коментар. Ще ми е интересно да проследя как е преминал вашият ден.

Google+ Comments