Промени в правилника за отдаване под наем на земеделски земи в България

Отскоро в България са въведени нови правила за отдаване под наем на земеделски земи, които целят да подобрят производството на местни плодове, зеленчуци и месо. Министерството на земеделието предлага промени в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи след изменения в закона, приети преди известно време. С новите регулации се…