Промени в правилника за отдаване под наем на земеделски земи в България

Отскоро в България са въведени нови правила за отдаване под наем на земеделски земи, които целят да подобрят производството на местни плодове, зеленчуци и месо. Министерството на земеделието предлага промени в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи след изменения в закона, приети преди известно време. С новите регулации се…

Индия – колосът в производството на банани

Индия представлява епицентъра на банановото производство, като съчетава идеални климатични условия и развити аграрни практики. Това е в основата на впечатляващите реколти, които страната произвежда годишно. В резултат на това, бананът играе ключова роля в икономиката и хранителните системи на страната. Китай, Индонезия и Бразилия – силни конкурентиСледвайки Индия, страни като Китай, Индонезия и Бразилия…