Устойчиво развитие с вятърна електроенергия

Устойчивото развитие с вятърна електроенергия е ключов аспект от прехода към по-екологични и устойчиви енергийни източници. Вятърната енергия представлява преобразуване на кинетичната енергия на вятъра в електрическа енергия чрез вятърни турбини. Тази форма на енергия е обновяема, беземисионна и има много предимства:Екологично чиста: Производството на вятърна електроенергия не допринася за замърсяване на околната среда и…