Открийте местоположението на приятелите Ви

С напредването на технологиите са се появили много приложения, които Ви позволяват да виждате местоположението на познатите и приятелите Ви. Само, че има една особеност, при повечето такива услуги, приложението трябва да бъде инсталирано и от двете страни за да имате възможност да наблюдавате къде се намират Вашите приятели. Именно поради тази причина сте зависими…