Какво е дигитален маркетинг?

Напоследък доста се шуми около термина  „дигитален маркетинг“ особено откакто интернет технологиите започнаха главоломно да се развиват. Казано накратко, той е свързан с промотирането на брандове или продукти под една или друга форма чрез дигитални медии. Дигиталният маркетинг се отличава от традиционния такъв по това, че методите и каналите, които използва, позволяват на една компания…