Мобилни телефони за възрастни хора

Колкото по-дълго съществуват мобилните телефони, толкова по-богати на функции стават. От една страна, това е плюс – тъй като един мобифон днес може да замени няколко устройства. От друга – на купувачите им е изключително сложно да се ориентират в огромното количество от модели и много често плащат за функции, които никога не използват. В…