E-отпадъци – къде отива всичко и какво се случва с него?

Е-отпадъците, наричани също електронни или електрически отпадъци, представляват изхвърлени електрически и електронни устройства като компютри, мобилни телефони, телевизори, хладилници и други. Когато тези устройства се изхвърлят, те могат да съдържат опасни вещества като тежки метали (например олово, кадмий и живак), хлорирани въглеводороди и други вредни вещества. Според различните правила и законодателство в различните държави и…