Теорията за филмите на бъдещето

Наскоро мой приятел ми сподели една кино теория, която е и световна конспирация. Честно да си призная, първоначално доста се посмях, защото ми звучеше много налудничаво. Но премислена, може би има някаква логика – а вие какво ще кажете? Цялата история започна около разговор за филми като „Винъс“ и „Странни неща“. Сюжетите в тях […]