Стоян Мавродиев и ББР с прогресивно нарастващ набор от услуги за малкия и средния бизнес

Огромното разнообразие от малки и средни предприятия в България изисква и разнообразие във финансовите услуги, предлагани на пазара. В действителност обаче много от нуждите им остават непокрити от финансовите институции в страната. В последно време едно от малкото места, към които могат да се обърнат МСП за финансиране, е Българската банка за развитие.

За тези, които не знаят, ББР е насърчителна банка, чиято мисия е да подпомага икономическото и социалното развитие на България. Осъществява го като финансира инфраструктурни и социални проекти, както и малки средни бизнеси в страната. Последното всъщност представлява доста голям дял от приноса на банката към развитието на икономиката – проучвания на ББР показват, че цяла една пета от БВП на България идва от малките и средните фирми.

Още при постъпването си на длъжността главен изпълнителен директор на ББР, Стоян Мавродиев си постави за цел значително да разшири кредитната дейност на банката, както и разнообразието от услуги, от които могат да се възползват МСП. Изминали са две години в управлението му и въведените през този период промени определено са в полза на малките и средните бизнеси.

Част от дейността си ББР извършва чрез своите дъщерни дружества. Националният гаранционен фонд и Микрофинансираща институция ДЖОБС функционират вече десет години и до сегашния момент са помогнали на хиляди малки и средни фирми да потръгнат и да се развият. През периода 2018 – края на 2019 г. и двете дружества въведоха нови продукти в полза на микропредприятията и стартиращите фирми, които предоставят нови възможности за внедряване на високи технологии на предприятия без кредитна история. МФИ „Джобс“ още въведе мостови кредити срещу субсидия, насочен към земеделските производители със сключен договор с държавния фонд „Земеделие“. Сключеният договор между МФИ „Джобс“ и Европейския инвестиционен фонд в гаранционното споразумение “EaSi“ осигурява финансиране на МСП без материално обезпечение.

В изпълнение на плана си за развитие на услугите на банката, Стоян Мавродиев разшири групата с три нови дъщерни дружества – Фонд за капиталови инвестиции, ББР Лизинг и ББР Факторинг.

Фондът участва в капитала на малки и средни предприятия, който им е нужен за развойна и научноизследователска дейност, увеличаване на производството и финансиране преди набиране на капитал на регулиран пазар. По този начин ББР запълва сериозен пазарен недостиг – в коментар за новото дружество Стоян Мавродиев напомни, че при наличието на толкова много възможности за набавяне на средства за стартиращи бизнеси, почти не съществува финансиране за такива във фаза на развитие. Друга важна особеност на фонда е, че не одобрява кандидати според сектора, в който попадат, а според потенциала им за развитие, като лек акцент се поставя върху тези в сферата на иновациите.

ББР Факторинг предлага услугите си не само на фирми, работещи на българския пазар, а също и на тези, които се занимават с експортна дейност и се стремят да достигнат по-далечни пазари. Дейността на ББР Лизинг отговаря на голямото търсене от страна на предприятията в процес на технологично обновление.

При постоянно нарастващата конкуренция на пазара и при многобройните препятствия, пред които са изправени малките и средните предприятия у нас, насърчаваща е мисълта, че набора от финансови услуги, до които имат достъп, се развива в синхрон с тази динамична икономическа среда. Българският предприемач трябва да бъде все по-напорист и адаптивен. Добрата новина е, че има откъде да получи подкрепа за всички нужди на бизнеса си, без значение от кой сектор или в каква фаза на развитие се намира.

Google+ Comments