Силата на успешната комуникация и ЕОС Матрикс

Още от най-ранна детска възраст ни учат как да комуникираме правилно, за да получим това, от което се нуждаем. Постепенно усъвършенстваме жизненоважното умение и разкриваме пред себе си възможности за изграждане на приятелства, връзки, партньорства за по-добър живот. Именно чрез правилното общуване отваряме вратите на успеха, на които чрез никой друг метод не може да се въздейства. Защото светът е създаден от и за хора.

Въпреки че понякога ни е трудно да разговаряме дори с най-близките си, то представете си какво е работата ни да обхваща комуникация с разнообразни хора по деликатни теми. Такъв пример е дейността, свързана с финанси, особено с просрочените задължения. При подобни разговори между служител и потребител е необходимо да се вземат предвид много комуникативни и човешки фактори. Точно те повлияват за справяне на финансовото препятствие и за постигане на удовлетвореност между всички страни.

Като успешен пример в тази сфера мога да дам колекторската агенция ЕОС Матрикс. Споменавам компанията, защото имам пресен личен опит и именно тя провокира написването на този материал. Няма да изпадам в подробности защо достигнах до прекратяване обслужване на кредита ми, а ще обърна внимание на начина на служителите за разрешаване на казус от подобно деликатно естество.

Първоначалният контакт от ЕОС Матрикс се осъществява чрез телефонно обаждане, писмено, дори SMS, като винаги оставят координати за обратна връзка. Но всичко зависи от конкретния случай и вида на просроченото задължение, както и технологичните възможности. Изборът на методи се определя от индивидуалния подход, който е неизменна част от практиките на агенцията. Все пак той е ключът към успеха им, тъй като всеки клиент е частен случай, с различни проблеми и начин на живот.

При мен контактът се осъществи чрез телефонно обаждане, като още от началото на разговора се усети приятелската атмосфера. Тя се затвърди още повече от задаване на допълнителни спокойни въпроси относно причината за забавяне на погасяване на задълженията. Последва и предложена стратегия за покриването им. Имах възможността да избера дали това да се случи на удобни за мен вноски, или да внеса цялата сума наведнъж. В подобни ситуации даването на опции спомага за предотвратяване на първоначалния шок и предприемане на адекватно действие.

Резултатът за мен е успешно поставено начало за справяне с моя просрочен кредит. Тази важна стъпка аз отдавам на добрите практики, придобити от ЕОС Матрикс като част от немската EOS Group. Също и че за почти 20-те си години на българския пазар от компанията са запознати с народопсихологията и изграждат добри стратегии за комуникацията с хората. Определено приятелският тон и желанието за помощ са техните силни страни. А чрез тях се изграждат уважение и партньорство.

Google+ Comments