Извънземна комуникация

Мислили ли сте какво ще се случи ако наистина някой ден, в близкото бъдеще, се свържем с извънземна цивилизация. Осъществим контакт с нея и по някаква линия успеем да се запознаем и лично? Това ще бъде изключително трудно за общуване. Защо ли? Ами защото да предположим, че трябва да общуваме с друг човек, с когото не владеем един и същи език. Комуникацията ни ще бъде много трудна, но в същото време ще можем да му покажем с жестове, че сме гладни, жадни, че ни е студено и прочие. И той ще ни разбере, защото сме от един и същи вид. Имаме едни и същи основни потребности и всяко човешко същество може да ги разбере, без да е необходимо да говорим един и същи език.

Общуването ни с “по-низшите” създания, за които смятаме, че са такива, като животни и т.н., също се осъществява по-трудно, но въпреки това, с години на съжителство, сме се научили да различаваме жестовете и позицията на тялото им, за да знаем дали съответното създание иска да ни нападне или ни се радва.

В следващия момент си представете, че се появи извънземна разумна форма, която е живяла на съвсем различна планета от нашата и най-вероятно чисто физиологически е устроено по съвсем различен начин. Ето защо на първо място общуването ще бъде изключително трудно. На второ, страхът ще завземе обществото ни, защото ние така сме устроени. И най-вероятно ще вземем поредица от погрешни решения, които могат да доведат и до изтреблението на вида ни.

Тогава остава въпросът – Искаме ли наистина да се срещнем с извънземна форма на живот?

Google+ Comments