Hitachi Data Systems ще ускори работата на мейнфрейм приложенията

hitСпециалистите на компанията HDS са разработили нововъведение, което ще позволи да се увеличат производителните особености на мейнфрейм приложенията, което пряко касае ползвателите им, стана ясно съвсем наскоро. Потребностите в системите за съхранение на данни за mainframe са нараснали извънредно много в последните две години. Глобалните инвестиции, вложени в този тип хранилища за информация от корпоративен характер, превъзхожда целия обем от средства, вкарани във външните дискови системи за съхранение. Особено забележим е този ръст в периода на последните пет тримесечия.

Hitachi Tiered Storage Manager е новото управляващо програмно обезпечение, което е разработено за  IBM и внедрява технологии за динамичен контрол на информация, чрез степен на запазване в тази среда. Задачата на новия софтуер е да следи нивата на обслужване в информационните хранилища за най-важните приложения, които са инсталирани в тази среда. Ако се използва въпросната технология, автоматично се оптимизира работата и капацитетът на диференцираните хранилища. С помощта на онлайн контрол клиентите могат да увеличат както показателите на производителността и ефективността на функциониране на самата среда, така и да предотвратят възможни проблеми.

За оптимизация на софтуерните шаблони за фреймове са използвани познатите административни състави на DFSMS инструментите, благодарение на което не е необходимо да се създава допълнителен интерфейс и наново да се провеждат обучения на сътрудниците. За да се автоматизира системното управление, политиката на новия софтуер и автоматичното движение на данни на различни нива са в пълно съответствие с параметрите на вече действащите системи. При това на потребителите са предоставени всички функции за създаване на отчетна документация и наблюдение.

Всичко в услуга и улеснение на клиента, всичко за привличане на все повече потребители – явно това е философията на Хитачи. И със сигурност действа успешно.

 

Google+ Comments