Просрочени вземания? ЕОС Матрикс е вашият доверен партньор

В света на бизнеса невинаги всичко се развива по начина, по който ни се иска. Неизбежно е в един момент да се получи забавяне на плащане или някаква друга ситуация, която да повлияе негативно на здравето на компанията ни. При възникване на просрочени вземания, най-добрият партньор е ЕОС Матрикс.

Когато се натрупа голям обем от просрочени вземания, това се отразява пряко на ликвидността на фирмата. В същото време се отчитат намаление на печалбата, проблем с паричния поток и по-големи разходи за лихви. За да се справят с негативните последици от натрупаните просрочени вземания, компаниите често предприемат сериозни мерки като това да се откажат от инвестиции, да съкратят работни места или да увеличат цените на предлаганите от тях стоки и услуги.

Намесата на специализирана компания за събиране и управление на вземания като ЕОС Матрикс връща значителен процент от общите приходи в паричния поток на компанията. Благодарение на тези средства, фирмите уреждат собствените си задължения, създават нови работни места, разширяват бизнеса си, влагат ги в научно-изследователска и развойна дейност или инвестират на финансовите пазари.

Причини за просрочието
Причините за възникването на едно просрочие могат да бъдат всякакви. Това е и сред задачите на специалистите по събиране и управление на вземанията в ЕОС Матрикс, а именно да се запознаят с обстоятелствата, при които е възникнало едно просрочено плащане. На базата на получената информация, те предлагат различни варианти, за да бъде изплатено задължението. Също така, за всеки служител по събиране и управление на вземанията е ясно, че зад всеки отделен случай има хора с лични съдби и истории. Освен да съберат просроченото задължение, специалистите от ЕОС Матрикс имат за цел и да помогнат на хората с полезни съвети, за да не попадат отново в подобно положение.

Според данните от последното проучване на EOS “Навици на плащане в Европа“ 2019, което се провежда за 12-и пореден път, през последните 6 години се наблюдава устойчива тенденция не само в Европа, но и в България, за подобряване на навиците на плащане.

България се нарежда на второ място по възстановен оборот на бизнеса, благодарение на партньорството със специалисти по събиране и управление на вземания. И въпреки това, от гледна точка на дисциплината отново има какво да се желае, тъй като цели 23% от фактурите, издадени към фирми, се плащат със закъснение или изобщо не се погасяват, сочат данните от изследването. За сравнение средното ниво на този показател в Европа е 19%.

Google+ Comments